Hautaan siunaaminen ja hautajaiset

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Samalla tulee vastaan elämän rajallisuus. Luopumisen hetkellä voimme jättää menetetyn läheisen elämän suurempiin käsiin. Kristinuskon sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijöiltä saat keskusteluapua. Keskustelu toisen ihmisen kanssa voi tuoda lohdutusta ja voimia surun taakkaan.

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten vastuulla, mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse hoitaa yksin. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Siunauksen järjestelyihin, ajankohtaan ja hautapaikkaan liittyen voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Hautajaismusiikki

Hautaansiunaamisen ja muistotilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Omaiset voivat esittää toiveita virsistä ja urkumusiikista, mutta valinnat voi jättää myös papin ja kanttorin päätettäväksi. Omaisten toiveet pyritään toteuttamaan mikäli mahdollista. Siunaus on jumalanpalvelus, mutta muistotilaisuuden musiikki on siunaustilaisuutta vapaammin valittavissa.

Näytteitä hautajaismusiikista voi kuunnella esimerkiksi Oulun ev.lut. seurakuntien nettisivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Arkkua kannetaan
Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin