Kirkkovaltuusto

Maarit Rajander-Suoniemi, pj. puh. 050 545 2063
Nelli Kauppi, vpj
Veli-Matti Hietikko
Jussi-Pekka Honkanen
Henna-Leena Isokääntä
Anita Junttila
Kari Karppinen
Sanna Kokko
Aimo Kortekangas
Mikko Lepistö
Helena Lithovius
Juha Luokkala
Paavo Niskasaari
Seppo Piipari
Leino Saarela
Anne Salmenhaara
Anja Sivula
Toivo Snellman
Torsti Vuorma