Kesällä 2018 ei järjestetä alle kouluikäisten toimintaa (kesäkerhoja) henkilöstövajeen vuoksi. Puistoperhekerhoja järjestetään kuten aiemmin, ks. Puistoperhekerhot 2018