Uutislistaukseen

Tilakohtaiset suunnitelmat

7.12.2021 15.52

Seurakunta on Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston päätöksen 3.12.2021 ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistuksen 3.12.2021 pohjalta tehnyt tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset tilakohtaiset suunnitelmat koskien jumalanpalveluksia, toimituksia (kaste, häät, hautajaiset) ja hartauksia.

Suunnitelmien mukaan tilaisuuksiin osallistuvat ohjataan tilassa siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Käytännössä tämä tarkoitta tilojen osallistujamäärän rajaamista sekä turvavälien huomioimista liikkumisessa ja paikkajärjestelyissä. Lisäksi suunnitelmissa huomioidaan muut terveysturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten käsihygienia ja maskisuositus.

Tilakohtaiset enimmäisosallistujamäärät seurakunnan tiloissa ovat seuraavat:

Tyrnävän kirkko 120 henkilöä

Temmeksen kirkko 50 henkilöä

Tyrnävän seurakuntatalo 30 henkilöä

Temmeksen seurakuntatalo 25 henkilöä

Tilakohtaiset suunnitelmat ja niihin liittyvät opasteet ovat tiloissa nähtävillä.