TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Tyrnävän seurakunnassa on avoinna päätoiminen talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

 

Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

 • talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen

 • taloussuunnittelusta, raportoinneista, kustannuslaskennasta sekä taloudellisen ja oikeudellisten etujen valvomisesta vastaaminen sekä omaisuudenhoidon valmistelusta vastaaminen kirkkoneuvoston antamien valtuutusten mukaan

 • henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

 • taloustoimen, hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

 • valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä, viranhaltijapäätösten tekeminen

 • tietohallinnosta ja sen kehittämisestä vastaaminen

 • isännöitsijä- ja rakennuttajatehtävistä vastaaminen.

   

  Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän J 20 mukaan, Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen, ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta. Virka tulee vastaanottaa 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

   

  Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 7.9.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä tai sähköpostilla osoitteeseen tyrnava@evl.fi

Lisätietoja: kirkkoherra Teemu Isokääntä, p. 044-7372 619. Talouspäällikön virkaan liittyviin tiedusteluihin on seuraavat soittoajat: pe 24.8. klo 13-15, ke 29.8. klo 13-15, ma 3.9. klo 13-15, to 6.9. klo 13-15.