Päätöksenteko Tyrnävän seurakunnassa

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Jäsenet siihen valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Nykyisen valtuuston toimikausi kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Tyrnävän seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan suurista linjoista. Se vahvistaa  seurakunnan tuloveroprosentin ja hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat, talousarvion sekä tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää sekä perustehtävän toteuttamista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on virkansa puolesta kirkkoherra. Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsittelyyn menevät asiat.

Kirkkoneuvoston alaisena seurakunnassa toimii Temmeksen kappeliseurakunnan johtokunta.

Tyrnävän seurakunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille sekä toimielinten päätöksenteosta ja kokousmenettelyistä määrätään seurakunnan hallintosäännössä.