Temmeksen kirkon historiaa

Temmeksen puukirkko on rakennettu vuosina 1766–67 ja vihitty heinäkuun 2. päivänä 1775. Kirkko rakennettiin alkuaan saarnahuoneeksi Temmeksen ja Kärsämän kyläläisten yhteisestä päätöksestä ja heidän kustannuksellaan ilman vahvistettuja piirustuksia. Luvan saarnahuoneen rakentamiseen kyläläiset saivat piispantarkastuksessa 1760. Pyhäkön paikaksi valittiin ympäröivää maastoa korkammalla ollut kangas Haapaniemen eli Temmeksen kylän tuntumassa.

Kirkon suunnittelijana ja rakennustöiden johtajana oli perimätiedon mukaan laajalti maailmaa kierrellyt talollinen Antti Kallenpoika Louvet, joka omisti Loukeen tilan Temmeksen Koskelan kylässä. Antti Louvet oli syntynyt Temmeksellä 16.11.1735 ja kuoli kotipitäjässään 27.12.1808.

Temmeksen kirkko käsittää runkohuoneen ohella länsitornin, joka on puoleksi runkohuoneen länsipäätyyn upotettu. Sakaristo sijaitsee runkohuoneen pohjoiskupeessa välittömästi seinän keskilinjan itäpuolella. Runkohuoneen eteläpuolella sakaristoa vastapäätä oleva matala kylkiäinen on lisätty vasta vuonna 1847 tavoitteena kirkkosalin laajentaminen.

Runkohuoneen itäpääty on miltei katonharjaan saakka vaakasuorista hirsistä, kun taas länsipääty, joka jää länsitornin sisälle, päättyy huomattavasti alemmaksi. Runkohuoneen kumpaankin sivuseinään liittyy yksi tukipilari. Näissä pilareissa on käytetty varsin erikoisella tavalla muotoiltua lyhytnurkkaa. Eteläinen tukipilari on vaakaleikkaukseltaan neliömäinen ja rakenteeltaan joten kuten normaali, kun taas pohjoinen tukipilari on sikäli poikkeuksellinen, että se jää kokonaan runkohuoneen seinän sisäpuolelle. Tämä järjestely on yhteydessä sen seikan kanssa, että sakariston länsiseinä muodostaa tukipilarin länsikyljen suoranaisen jatkon ja että sakaristo tavallaan kokonaisuudessan toimii ulkopuolisena tukilaitteena.

Lähde: Marja-Terttu Knapas (toim.): Lumijoen, Tyrnävän ja Temmeksen kirkot. Tammisaari 1992.

Porttihuoneen kengitys tehtiin vuonna 2023. Kirkon paanukatto uusitaan kesällä 2024.

Ristikulkue Temmeksen kirkossa
Piispanmessun ristikulkue. Kuva: Mikael Lehtimäki