Nepalilainen äiti kaksi lasta sylissään

Lähetystyö

Lähetystyö

Matteus kertoo evankeliuminsa viimeisessä luvussa, kuinka Jeesus Nasaretilainen antoi kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen Häneen uskoville suuren tehtävän:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti".

Lähetystyö on toimintaa tämän tehtävän toteuttamiseksi. Jeesus on sovittanut koko maailman kaikkien ihmisen kaikki synnit. Hän on avannut meille pääsyn Jumalan yhteyteen. Siksi kaikilla ihmisillä on myös oikeus kuulla tämä ilosanoma, ottaa se uskolla vastaan ja tulla kastetuksi.

Mitä lähetystyö on?

Nykyaikainen lähetystyö on monimuotoista kansainvälistä yhteistyötä. Se on Raamatun kääntämistä uusille kielille ja sen levittämistä tai terveydenhoitoa ja neuvontatyötä. Usein se on ihmisten auttamista arkisissa ongelmissa ja koulutusta eri muodoissaan. Lähetystyöhön voidaan lähteä moniksi vuosikymmeniksi tai muutamiksi kuukausiksi. Tehtäviä riittää monenlaisille osaajille.

Suomen kirkossa lähetystyötä tekee seitsemän virallista lähetysjärjestöä. Tyrnävän seurakunta osallistuu tähän suureen ja maailmanlaajuiseen työhön kahdella tavalla. Ensiksikin seurakunnallamme on nimikkolähettejä. Olemme lupautuneet tukemaan heidän työtään esirukouksin ja hankkimaan varoja työhön. Lisäksi pidämme tietysti yhteyttä.

Toiseksi teemme lähetystyötä tunnetuksi seurakunnan eri tilaisuuksissa kuten kouluvierailuilla ja lastenleireillä. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus on seurakuntamme lähetystyön hyväksi järjestetty tapahtuma.