Luojan suurella kämmenellä

Tyrnävän seurakunnan strategia vuoteen 2026

”Tyrnävällä ollaan kuin Luojan suurella kämmenellä” sanoi taannoin eräs seurakuntalainen. Kun asettuu suurten peltoaukeiden keskelle ja katselee peltoja ja yllä kaareutuvaa taivasta, tämän vertauskuvan hyvin ymmärtää. Tyrnävällä Luojan suurella kämmenellä peltojen sadon lisäksi kasvavat lapset ja nuoret, kuin myös koko seurakunta, koska kristityn kasvu ei katso ikää. Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky kertoo meille sen, että Luojan suurella kämmenellä on tilaa kaikille ja jokainen on Jeesuksen opetuslapseksi kutsuttu. Luojan suuri kämmen on myös turvapaikka, jossa rakkaus on suurin elämää ohjaava voima: se etsii, ohjaa ja hoitaa. Luojan suurella kämmenellä saa turvallisesti kysellä ja etsiä paikkaansa. Luojan suurella kämmenellä katsellaan uskoen, toivoen ja rakastaen taivasta, jonne tuo armon käsi meidät lopulta kuljettaa.

Tyrnävän seurakunnan strategiaa ohjaavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategia sekä Oulun hiippakunnan Uskon, toivon ja rakkauden asialla pohjoisessa -strategia. Kirkon ja hiippakunnan perustehtävän kuvauksia mukaillen Tyrnävän seurakunnan perustehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakunnan arvot ja näky tulevaisuudesta (visio) ovat myös kirkon ja hiippakunnan linjausten mukaiset:

Tyrnävän seurakunta on uskon, toivon ja rakkauden yhteisö:
• Usko on sitä, että me olemme Jumalan edessä – saamassa.
• Rakkaus on sitä, että me olemme ihmisten keskellä – jakamassa.
• Toivo on sitä, että suuntaudumme rohkeasti tulevaisuuteen – Jumalaan luottaen.

Oulun hiippakunnan strategia ohjaa seurakuntia erityisesti huomaamaan köyhyyden keskuudessamme. Köyhyys ei tarkoita vain aineellista köyhyyttä, vaan myös esimerkiksi syrjäytyneisyyden ja yksinäisyyden aiheuttamaa köyhyyttä, merkityksen ja elämän suunnan puutteen aiheuttamaa köyhyyttä ja köyhyyttä, joka johtuu siitä, ettei evankeliumi ole elämän keskiössä. Jeesus aloitti työnsä menemällä periferiaan ja perusti työnsä keskuksen sinne. Jeesus nosti viimeiset ensimmäisiksi, niin että köyhät ja alas painetut saisivat vapautuksen. Jeesuksen esimerkki ohjaa hänen seuraajiaan ja siksi Tyrnävän seurakunta liittyy strategiassaan hiippakunnan työnäkyyn, jossa seurakunnan työn keskus on köyhien, syrjäytyneiden ja yksinäisten keskellä tehtävä työ, mutta sen sydän on puolestaan rukouksessa ja jumalanpalveluksessa.

Kirkko elää muutoksessa ja siihen muutokseen Tyrnävän seurakunnan on osaltaan vastattava. Strategiakaudella kokonaiskirkon tavoitteena on etsiä ratkaisut siihen, miten toiminta resursoidaan tulevaisuudessa. Vastuullinen taloudenpito, kiinteistöstrategian ajantasainen tilannekuva ja oikein mitoitettu henkilöstörakenne ovat niitä tekijöitä, joilla Tyrnävän seurakunta on osaltaan kokonaiskirkon strategiatavoitetta toteuttamassa.

Jokainen seurakuntalainen on osallinen: heidän lahjoistaan, osaamisestaan ja aloitteellisuudestaan seurakunnan elämä rakentuu. Seurakunnan työ toteutuu koko seurakunnan alueella ja samoin verkossa toteutuva hengellisyys on todellisuutta, jossa seurakunnan tulee olla mukana. Seurakuntatyön ydintä on avoin viestintä ja tiedottaminen niin, että viesti on jokaisen ulottuvilla. Avoimuus yhteistyölle ja kumppanuuksille on tekijä, josta Tyrnävän seurakunta haluaa edelleen tulla tunnetuksi.

”Kämmenensä uurteissa Luoja meitä kantaa, Armossansa maailma rauhan saa.” (Stella Kivi)

Tyrnävän kirkko
Tyrnävän kirkko

Mihin uskomme?

Me uskomme, että maailma ei ole syntynyt sattumalta, eikä sinun olemassaolosi ole vahinko. Uskomme, että Jumala on maailman Luoja ja ylläpitäjä ja hän on luonut meidät ihmiset omaksi kuvakseen. Uskomme, että Jumalan rakkaus on tullut jokaista ihmistä lähelle Jeesuksessa Kristuksessa, joka on sovittanut meidän syntimme. Uskomme, että henkensä kautta Jumala toimii maailmassa edelleen.

Me uskomme, että Kristus lähestyy meitä ehtoollisella, Jumalan tahto on kirjoitettu Raamattuun ja että rukouksemme kuullaan. Uskomme myös, että Tyrnävän seurakunnassa on paikka sinulle joka tätä luet. Tule kirkkoon, kerhoihin tai ota yhteyttä työntekijöihin, me autamme sinua löytämään itsellesi sopivan paikan ja tehtävän!