Hyppää sisältöön

Lähetystyö

Katso oikeassa reunassa olevan videot, ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin.

Alta löydät myös lisätietoa lähetysseuran toiminnansta ja lähetystyöstä.

Lähetä vastaukset sähköpostilla ville.karppelin@evl.fi TAI vastaa tällä lomakkeella.

Mitä lähetystyö on?

Nykyaikainen lähetystyö on monimuotoista kansainvälistä yhteistyötä. Se on Raamatun kääntämistä uusille kielille ja sen levittämistä tai terveydenhoitoa ja neuvontatyötä. Usein se on ihmisten auttamista arkisissa ongelmissa ja koulutusta eri muodoissaan. Lähetystyöhön voidaan lähteä moniksi vuosikymmeniksi tai muutamiksi kuukausiksi. Tehtäviä riittää monenlaisille osaajille.

Suomen kirkossa lähetystyötä tekee seitsemän virallista lähetysjärjestöä. Tyrnävän seurakunta osallistuu tähän suureen ja maailmanlaajuiseen työhön kahdella tavalla. Ensiksikin seurakunnallamme on nimikkolähettejä. Olemme lupautuneet tukemaan heidän työtään esirukouksin ja hankkimaan varoja työhön. Lisäksi pidämme tietysti yhteyttä.

Toiseksi teemme lähetystyötä tunnetuksi seurakunnan eri tilaisuuksissa kuten kouluvierailuilla ja lastenleireillä. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus on seurakuntamme lähetystyön päätapahtuma.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf


 

YouTube-video
YouTube-video

Tehtävät

Suomen Lähetysseura on yksi kirkon seitsemästä virallisesta lähetysjärjestöstä.

Tutustu Lähetysseuran toimintaan seuraavan videon avulla ja vastaa kysymyksiin: ”Suomen Lähetysseura tänään” (n. 4 minuuttia, ylempi video)

Lähetysseuran toiminta alkoi

a) 200 vuotta siten.

b) 160 vuotta sitten.

c) 110 vuotta sitten

Kaakkois-Aasiassa asuva akhe-kansa on saanut omalle kielelleen

a) Uuden testamentin.

b) Vanhan testamentin.

c) Virsikirjan. 

Sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuu kaikkialla maailmassa

a) Ilona, valona ja toivona.

b) Ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena.

c) Rauhana, rakkautena ja Rock’n rollina.

 

Katso video Miksi toiset ovat rikkaita ja toiset köyhiä (alempi video)

Millaisia historiallisia syitä Afrikan köyhyydelle löysit? Kerro ainakin 3 asiaa.

 

Lisätietoa läheystyöstä

 

Kristillinen kirkko toimii niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lähetystyö tarkoittaa hyvin
monipuolista kristillisen kirkon toteuttamaa toimintaa kaikkialla maailmassa.
Lähetystyö on hyvin kansainvälistä. Suomalainen kirkko ei toimi yksin täällä Suomessa vaan tekee
yhteistyötä kymmenien maiden kirkkojen kanssa. Esimerkiksi Suomen Lähetysseura toimii noin 30
eri maassa.
Lähetystyö on Jeesuksen antama tehtävä omille seuraajilleen, eli kaikille kristityille. Tämä ”lähetysja kastekäsky” löytyy Raamatusta Matteuksen evankeliumista (Matt. 28:18-20)

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti."

Jeesuksen oma esimerkki oli, että hän opetti oikeaa suhdetta Jumalaan, julisti syntejä anteeksi,auttoi apua tarvitsevia ja puolusti köyhiä ja syrjittyjä.
Ensimmäiset kristityt kokoontuivat jumalanpalveluksiin, julistivat Jeesuksesta ja auttoivat avun
tarpeessa olevia.
Nämä toimintatavat ovat yhä olemassa yhtä lailla oman kotiseurakuntasi toiminnassa kuin myös
lähetystyössä eri maissa. 

Raamatussa on useita kohtia, joissa Jeesus puhuu ja toimii syrjittyjen, köyhien ja sairaiden hyväksi. Yksi tällainen kohta on Matteuksen evankeliumin loppupuolella, jossa Jeesus puhuu, miten meidän tulisi nähdä eri avuntarvitsijat aivan yhtä arvokkaina kuin auttaisimme itse Jeesusta. (Matt. 25:34–40)

Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. (...) Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.

Tätä listaa voisi jatkaa myös monilla uudemmilla esimerkeillä. Minä olin yksinäinen, ja te tulitte minun kavereikseni. Minä olin koulukiusattu ja te tulitte minua auttamaan. Mieti hetki, millaisia ihmisiä sinä lisäisit listalle. (Pohdinta riittää, ei tarvitse kirjoittaa.) Lähetystyö luo yhteyksiä maailman eri puolille ja sen kautta maailmankuvamme tarkentuu. Näemme missä on rikkaita, missä köyhiä ja millaisissa olosuhteissa ihmiset elävät eri alueilla. Esimerkiksi ilmastonmuutos on näkynyt jo hyvin pitkään monissa maissa, joissa Suomen Lähetysseura työskentelee ja siten tietoisuus muutoksesta on tullut jo varhain. Lähetystyön yhteydessä puhutaan usein myös kehitysyhteistyöstä, kansainvälisestä diakoniasta, tai ihan vain ihmisten auttamisesta. Myös paikalliset kirkot eri maissa auttavat ihmisiä, ja silloin puhutaan usein diakoniasta. Oikeastaan voisi sanoa, että jos ihminen on avun tarpeessa, ei ole niin tärkeää, minkä nimistä apu on, kunhan ihmistä autetaan. Mutta miksi maailmassa on epätasa-arvoa? Miksi toiset ovat rikkaita ja toiset ovat köyhiä?

Tiesitkö, että eri puolilla maailmaa tapahtuvasta suomalaisesta kehitysyhteistyöstä merkittävä osa toteutuu kristillisten järjestöjen kautta. Suomen Lähetysseura on yksi suurimmista ulkoministeriön kehitysyhteistyön kumppaneista. Varsinainen kehitysyhteistyö tarkoittaa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa työtä, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa eri maissa. Kehitysyhteistyöllä vähennetään köyhyyttä kehitysmaissa ja poistetaan maailmanlaajaa eriarvoisuutta. Kehitysyhteistyön tavoitteita ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Lähde: Suomen lähetysseura